LÖTTORPS MARKNAD

Årligen arrangerar Högby IF en marknad i Löttorp.
Kontakten med marknadsansvarig går i första hand via epost: lottorpsmarknad@gmail.com eller telefon: 076-724 43 28

Redan i februari-mars bjuds de utställare in som varit med tidigare år och många kommer tillbaka. Mejla in en intresseanmälan till adressen nedan.

lottorpsmarknad@gmail.com Informera om vad du säljer och hur många meter du önskar och dina kontaktuppgifter. 

Har du varit med tidigare underlättar det alltid om du anger ditt bokningsnummer sedan tidigare.

Löttorps marknad 2024 äger rum tisdagen den 13 augusti.