PERSONUPPGIFTSHANTERING

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 blev den gamla personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här.

Frågor och svar personuppgiftshantering:

Vart kan jag läsa Integritetspolicyn?

Klicka här för att läsa den. (pdf)

Hur gör jag för att begära registerutdrag?

Du fyller i  formuläret ”Registerutdrag” (du kan hämta det här) och antingen scannar du in
och mailar det till kansli@hogbyif.se eller skickar den med post. (GLÖM INTE ATT SIGNERA)

Hur gör jag för att rätta uppgifter i erat register?

Du mailar det till kansli@hogbyif.se eller skickar ett brev till oss med posten.

Hur gör jag för att bli bortglömd från erat register?

Du mailar det till kansli@hogbyif.se eller skickar ett brev till oss med posten.

Har du några andra frågor eller funderingar kontakta oss gärna på:

kansli@hogbyif.se