RACKETSPORT

Vi har pickelball träningar 1 gång i veckan för vuxna och ungdomar från 12 år under vinterhalvåret.
Mer information finns på Facebook.